مدیر برتر و نمونه پارک علم و فناوری دنشگاه تهران در جشنواره دکتر چمران سال 1391

انتخاب مهندس داود رمضانی به عنوان مدیر برتر و نمونه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دریافت لوح و تندیس در چهارمین جشنواره کارآفرینی و فن آفرینی دانشگاه تهران جایزه شهید دکتر چمران با حضور مسئولین کشوری و دانشگاهی

 

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید