دریافت گواهی نامه ارائه مقاله در کنفرانس آسیایی پارکهای علم و فناوری در سال2012

دریافت گواهی نامه ارائه مقاله در کنفرانس آسیایی پارکهای علم و فناوری در سال2012 کشور ویتنام توسط مهندس داود رمضانی و همکاران با عنوان مشاوره از راه دور در صنعت (دورا صنعت)

/ 0 نظر / 50 بازدید