مقاله منتخب در شانزدهمین کنفرانس آسیایی پارکهای علم و فناوریASPA2012

مشاوره از راه دور در صنعت ایران

خلاصه مقاله مشاوره از راه  دور در  صنعت ایران که به  قلم وکوشش مهندس داود رمضانی درتاریخ 24 خردادماه  سال جاری جهت  ارائه در  شانزدهمین  کنفرانس آسیایی در کشور  ویتنام از طرف پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ارسال گردید

 

مشاوره از راه دور در صنعت ایران روش جدیدی برای ارتباط میان کارشناسانان خبره دانشگاه، کارشناسان صنایع و متقاضیان مشاوره در صنعت معرفی نموده و در طی آن به مقایسه روش کنونی و پیشنهادی پرداخته است.
مشاوره از راه دور در صنعت ایران امکان بهره مندی حوزه های مشاوره صنعتی، مدیریتی، حقوقی و....که در صنایع مختلف ایران فعالیت دارند را در تمامی نقاط کشور فراهم آورده است.

 


این مقاله در داوری نهایی مقالات ارسالی نیز برای ارائه مقاله کامل به همراه 18 مقاله دیگر برگزیده شد و در تاریخ 8 مردادماه جهت گزینش به منظور ارائه در کنفرانس  به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید و نهایتاً در تاریخ چهارم آبان ماه در سالن اصلی کنفرانس ASPA 2012  ارائه گردید و مورد توجه عموم شرکت کنندگان قرار گرفت.
گواهینامه شانزدهمین کنفرانس آسیایی پارکهای علم و فناوری آن به دلیل ارائه موفق این مقاله برگزیده به نام پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و نویسندگان آن صادر گردید
 

 


 

 لینک فایل مقاله ارائه شده به صورت pdf

http:\\aspa2012.hcm.gov.vn.\aspa\images\stories\pdf\26\sunflowier\speach of mr.davood ramezani.pdf

 

 

/ 0 نظر / 86 بازدید