سو مین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه تهران و علوم پزشکی

سو مین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در روزهای 22 الی 24 آبان ماه در حالی آغاز به کار کرد که پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  35 شرکت  در این نمایشگاه حضور  فعال داشت.
در طول 3 روز برگزاری این نمایشگاه غرفه پارک علم وفناوری مورد استقبال بازدید کنندگان زیادی قرار گرفت.
از جمله مدعوین و بازدیدکنندگان غرفه پارک علم و فناوری جناب آقای رستم قاسمی وزیر محترم نفت وجناب آقای آیت الله معینی شیرازی - جناب آقای دکتر فرهاد رهبر ریاست محترم دانشگاه تهران ،جناب آقای دکتر محمد صادق ضیایی مشاور رئیس ومدیر کل حوزه ریاست وروابط عمومی دانشگاه تهران ،  و برخی از اساتید و دانشجویان بودند

مدیر هماهنگی مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مهندس داود رمضانی انتخاب شد

 

/ 0 نظر / 61 بازدید