برگزیده شدن و دریافت تندیس و لوح تقدیر ایده پرداز برتر مدرسان دانشگاه علمی و کار

در یافت تندیس و لوح تقدیر به عنوان مدرس و ایده پرداز برتر در هفته پژوهش و فناوری توسط مهندس داود رمضانی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی  در سال 1391

/ 0 نظر / 61 بازدید