کتاب دنیای سیستم عامل لینوکس(ابونتو) /linux

ویژه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر

نام کتاب:دنیای سیستم عامل لینوکس(ابونتو)

تالیف:مهندس داودرمضانی مدرس دانشگاه

باهمکاری:زهرا زارع دار

/ 0 نظر / 63 بازدید